Ceník a platby

 

Celkový přehled cen za ubytování (měsíční):

dvoulůžkový pokoj 1600,-Kč
třílůžkový pokoj 1300,-Kč
čtyřlůžkový pokoj 900,-Kč
pětilůžkový pokoj 900,-KčPrvní úhrada za ubytování do DM činí 2 x měsíční platba podle druhu pokoje (měsíc září + vratná záloha - může být využita k zaplacení ubytování na červen).

Následná úhrada za ubytování se provádí nejlépe trvalým příkazem, nejpozději ke 20. dni v měsíci. Jde vždy o platbu na nadcházející měsíc.

Viz. Smlouva o ubytování a stravování v Domově mládeže
Celkový přehled cen za stravování:

Věk žákyně Snídaně + přesnídávka Oběd Svačina+večeře+druhá večeře Celkem KČ
strávníci 11-14let 26,-   35,- 61,-
strávníci 15 a více let 28,-   40,- 68,-

 

První úhrada za stravování do DM činí 3000,-Kč – (2 x měsíční platba podle věku strávníka za měsíc září + vratná záloha - může být využita k zaplacení stravování na červen). 

Následná úhrada za stravování se provádí nejlépe trvalým příkazem, nejpozději ke 20. dni v měsíci. Jde vždy o platbu na nadcházející měsíc. 


Jde o polopenzi. V případě zájmu je možné stravování celodenní - na individuální domluvě.

 

 

Způsob placení ubytování a stravného do DM 

 

 

Platba za ubytování musí být uhrazena do 14. dnů od podání přihlášky a poslání smlouvy o ubytování a stravování. Platby za stravné uhraďte do 31. 7. 2018. Pokud úhrada nebude převedena na bankovní účet, bude rezervace stornována. Smlouvu lze stornovat do 30 dnů před nástupem, jinak záloha propadá.


Prodlení s platbou za poskytnuté ubytování a celodenní stravování delší než dva měsíce je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany domova mládeže.